00

dni


00

godzin


00

minut


00

sekund


SZKOLENIA NA DRONY W LUBLINIE

SZKOLENIA VLOS

Prowadzimy kursy przygotowawcze do państwowego egzaminu teoretycznego,  pozwalające na uzyskanie świadectwa kwalifikacji UAVO z uprawnieniami do wykonywania lotów w zasięgu wzroku VLOS. Uprawnienia te niezbędne są wykonywania lotów komercyjnych drona, czyli bezzałogowego statku powietrznego w zasięgu wzroku. Jeszcze do niedawna uprawnienia tego rodzaju nie były wymagane, jednak z uwagi na coraz większą popularność statkami powietrznymi bezzałogowymi niezbędne jest odbycie odpowiedniego szkolenia na drona. To rozwiązanie dla tych, którzy poza licencją chcą zdobyć także niezbędną wedzę z zakresu pilotażu urządzeń. Szkolenie na drony w Lublinie trwa 22 godziny, wykłady prowadzone są z następujących przedmiotów:

  • podstawy prawa lotniczego i procedury lotnicze: przepisy licencjonowania odnoszące się do świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO), przepisy i procedury ruchu lotniczego, służby i organy ruchu lotniczego, klasyfikacja przestrzeni powietrznej, skutki naruszenia przepisów lotniczych,
  • meteorologia,
  • elektronika i sterowanie bezzałogowymi statkami powietrznymi,
  • mechanika platform latających: zasady eksploatacji, mechanika lotu, procedury przedstartowe,
  • planowanie misji,
  • człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia: podstawowa wiedza o fizjologii i psychologii człowieka oraz ich wpływie na operowanie bezzałogowym statkiem powietrznym, wpływ chorób, medykamentów i środków psychotropowych na wydolność psychofizyczną operatora bezzałogowego statku powietrznego, czynnik ludzki w lotnictwie.

Szkolenie teoretyczne trwa 2 dni i zakończone jest egzaminem wewnętrznym. Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego, kursant przystępuje do szkolenia praktycznego.